Omdat je van waarde bent!

Welkom op de website

van de Johan Frisoschool

De Johan Frisoschool is een Protestant Christelijke Basisschool met 195  leerlingen verdeeld over 8 groepen. De school wordt gewaardeerd om haar prettig pedagogisch klimaat en de goede kwaliteit van onderwijs. 

Onze visie: Elk kind is een parel in Gods hand. We bieden een veilige omgeving voor de kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Wij bieden kinderen de kans om zelf te ontdekken en te leren en gaan er vanuit dat als we het samen doen, het lukt.
 
We zijn natuurlijk niet perfect, maar we werken er wel elke dag hard aan. Opmerkingen en reacties hoe het beter kan, zijn altijd welkom en worden serieus genomen.

Eerstvolgende item:

Inzameling adoptiegeld

Recente berichten

van onze groepen

Kinder- en peuteropvang De Kindertuin

Nieuws van de Kindertuin: BSO: We zijn na de vakantie weer begonnen in een mooi verbouwd lokaal met mooie witte muren. De kinderen zijn er ook erg blij mee. Ook hebben we de activiteitenkaarten geïntroduceerd. Dat zijn kaarten met opdrachten zoals: creatief denken, natuur, bouwen enz… De kinderen mogen een kaart kiezen en daar verzinnen we samen een activiteit bij. Lees verder onder nieuws het hele bericht.

Themadienst 2017

Themaweek: Wie help jij? Elk jaar organiseert de PCPO een themaweek in samenwerking met de kerken; deze is dit jaar gepland van maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari. De themaweek wordt afgesloten in een themadienst in de kerk op zondagmorgen 5 februari. Het thema voor dit jaar is “Wie help jij?” We kijken deze week samen met de kinderen naar voorbeelden uit de bijbel bij David en Mefiboseth, we kijken naar de Samaritaan en ook naar de vrienden die de verlamde man bij Jezus brengen. In de themadienst op zondag zal het verhaal van Dorcas centraal staan. Alle kinderen, ouders, grootouders zijn van harte welkom in één van deze kerkdiensten. Gegevens over de gebouwen en de aanvang van de diensten, staan vermeld in het groene liturgieboekje dat de kinderen volgende week vrijdag mee naar huis krijgen. Ook de psalmen en liederen en het Bijbelgedeelte staan hierin afgedrukt. Onze school zal op zondag 5 februari vertegenwoordigd zijn in de dienst van 10.45 uur in Sion. In deze kerk zijn dan ook de werkjes die de kinderen hebben gemaakt te zien. We hopen dat we daar velen van jullie mogen verwelkomen. Het financiële doel van dit keer is de stichting “Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten/Rijssen”. In de kerk zal hiervoor worden gecollecteerd en het zendingsgeld van komende maandag en de maandag daarop is ook voor dit doel bestemd. Wij hopen op een fijne en gezegende themaweek.

Femke en Talitha vertellen over de Johan Frisoschool

Johan Friso school Graag willen wij u iets vertellen over onze school. Wij zijn Femke Baan en Talitha Averesch en zitten in groep 7 van de Johan Friso school. De Johan Friso school is een Christelijke school, gelegen aan de Johannes Vermeerstraat op nummer 8. De school heeft 1 directeur, 3 meesters, 11 juffen een IB-er, een onderwijsassistente een administratief medewerkster en een conciërge. Onze school is afgelopen jaar uitgeroepen tot gezonde school. Ook hebben wij vorig jaar een nieuw schoolplein gekregen. We hebben een: voetbalcourt, natuurpaden en een nieuw plein voor de kleuters. We hebben een tussen schoolse opvang, buiten schoolse opvang en een kinderopvang. De belangrijkste regels bij ons op school zijn de regels van de Kanjertraining. Door de kanjertraining leren wij goed met elkaar om te gaan. In groep 7 krijgen wij: rekenen, taal, woordenschat, Engels, geschiedenis, bijbelse geschiedenis, aardrijskunde, handvaardigheid, tekenen, schrijven, gym en kanjertraining en nog wel meer vakken. De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag in de Reggehal. Wij vinden de gymlessen altijd erg leuk. Op dinsdag hebben wij les van een vakleerkracht, hier doen we altijd hele gave dingen. Af en toe hebben wij ook clinics. We gaan dan bijvoorbeeld naar het zwembad of naar de manege. Een keer peer jaar hebben wij de koningsspelen. De koningsspelen worden gegeven rondom school, maar groep 7 en 8 mag naar de Koerbelt. We gaan elk jaar op schoolreisje en groep 8 gaat op kamp. Wij vinden het erg leuk hier en zijn blij dat wij op de Johan Friso school zitten. Femke Baan en Talitha Averesch

Open Dag en aanmelding leerlingen

Open dag en aanmelden nieuwe leerlingen Bent u de ouders/verzorgers van een kind in de leeftijd tussen 2½ en 4 jaar? Dan bent u van harte welkom op donderdag 26 januari aanstaande tussen 10.00 en 12.00 en tussen 18.30 en 21.00 uur op onze school. Tijdens deze open dag hebt u de gelegenheid om op school rond te kijken en met de directie en groepsleerkrachten kennis te maken. Deze dag is ook bedoeld om uw kind in te schrijven. U kunt het inschrijfformulier 2017-2018 vooraf downloaden (via de website van de school www.jfschool.nl of via de website van de vereniging: www.pcporijssen.nl) en invullen. Op school liggen ook formulieren klaar die u ter plekke kunt invullen. Ook ouders die al kinderen op school hebben, kunnen deze dag broertjes of zusjes aanmelden. We hopen op veel belangstelling! Ook zal “De Kindertuin” deze dag aanwezig zijn om uw vragen met betrekking tot TSO, BSO en kinderopvang te beantwoorden. Ook kunt u dan natuurlijk een kijkje nemen bij hen.

Complimenten

Complimenten Als eerste willen wij een groot compliment uitdelen aan de ouders die ons zo goed hebben geholpen rond de tijd van Sinterklaas en Kerst en met het afscheid van juf Hofman. We waarderen dit enorm. Top!!! Als tweede een compliment aan de leerlingen. De mevrouw die ons team helpt bij de professionalisering vindt dat we zulke aardige kinderen op school hebben die bv netjes goedemorgen zeggen als ze binnenkomt en dank je wel zeggen als ze hen helpt. Dat we aardige (en lieve) kinderen op school hebben, wisten wij natuurlijk al lang, maar het is toch ook heel mooi om dat ook eens van een ander te horen?  Ook een compliment aan de leerlingen omdat ze zo hard hebben doorgewerkt, terwijl er best veel invallers voor de groep kwamen i.v.m. ziekte onder de personeelsleden. We hopen dat meester Post en juf Getkate na de kerstvakantie weer helemaal beter zijn.

Kindertuin - de leidsters

juf Ineke (BSO)
juf Nienke (BSO)
​juf Irene (KDV)
​juf Simone (KDV)
juf Anneleen (Peuteropvang)
juf Bertine (Peuteropvang)
juf Alice (Peuteropvang)

Kindertuin - Geboorte Mick

Hoera, juf Bertine en haar man Richard zijn de trotse ouders geworden van een prachtige zoon, Mick

Van harte gefeliciteerd!

Kindertuin - Gezelligheid op de opvang

Op de opvang is het heel gezellig, je kunt er vanalles doen, maar je mag er natuurlijk ook even lekker niks doen, of een boekje lezen....

Kindertuin - BSO

De BSO maakt ook veel gebruik van het mooie gymlokaal.

Kindertuin - VSO

's morgens op de VSO is er ook al vanalles te doen.

Kindertuin - Verbouwing klaar

De verbouwing is klaar, we kunnen van start met de dagopvang. Naast de BSO en peuteropvang is er dus nu ook dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. BSO en peuteropvang is al een tijdje op onze school.

Kindertuin - verbouwing

De verbouwing van ons nieuwe opvanglokaal is in volle gang...

Groep 5 - waterpolo clinic groep 5

Maandag 16 januari mochten we mee doen aan een waterpolo clinic. Wat hebben de kinderen genoten. Het was wel erg intensief, maar erg leuk en leerzaam..

Groep 3 - Oud en nieuw.

Één jaar voorbij
​ben ik dan boos?
nee, in dit jaar
​las ik maan en roos.

In het jaar dat komt
leer ik nog meer.
​En wat dat is
​hoor je dan wel weer.

​Ik neem één pijl
en steek hem aan
En met een sis
​is de pijl naar de maan.

Dit wens ik dan:
een heel goed jaar.
Geef maar een kus
​en ik ben klaar.
Susan van der Linden.

 

Groep 3 - Dansen.

Het is herfst en op die muziek hebben we dan ook gedanst, tijdens de dansclinic.

Groep 3 - De braakbal van een uil uitpluizen.

Dinsdagmiddag waren Wim en Nick bij ons in de klas. Zij hebben ons met foto's, video's en opdrachten meer geleerd over uilen. Wanneer uilen slapen, hoe goed ze kunnen zien en wat ze eten. Wat uilen eten, hebben we zelf mogen onderzoeken door de braakbal van de uil uit te pluizen. Bij het vinden van bijvoorbeeld een botje, mochten we het botje schoonpoetsen en met een loep bekijken. Door de botjes te vergelijken ontdekten we welke botjes het waren.
Met een quiz en wat lekkers hebben we de middag afgesloten!

Alle foto's kun je bekijken in ons fotoalbum.

Groep 3 - Kern 2 - Mijn lijf

Vandaag zijn we begonnen met kern 2 van Veilig Leren Lezen.
Thema:'Mijn lijf'. Dat hebben we vanmiddag uitgetekend op het schoolplein.

Groep 3 - Letters schrijven.

Met mooi weer, water en kwasten kun je hele leuke dingen doen! Bijvoorbeeld letters schrijven..
 

Groep 3 - Welkom in groep 3!

Ik ben ik,
​Jij bent jij
en samen zijn wij wij!

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen