Omdat je van waarde bent!

Het Zonneroosje

Welkom bij de Kindertuin, locatie ‘het Zonneroosje’!
Christelijke Kinderopvang De Kindertuin biedt, in samenwerking met de PCPO-scholen, kinderopvang in Rijssen, Enter en Notter. Kinderen zijn een kostbaar goed, een geschenk van God, daar dienen wij heel zorgvuldig mee om te gaan. Wij bieden opvang vanuit onze eigen christelijke identiteit. Ons doel is om kinderen tot 12 jaar opvang te bieden in een bekende en beschermde omgeving. Sinds januari 2017 maken wij gebruik van 2 ruimtes inpandig van de Johan Frisoschool. Een groot voordeel hiervan is een goede samenwerking met de school. Zo stemmen we onder andere onze thema’s op elkaar af en kunnen wij gebruik maken van het spelen op het kleuterplein en de faciliteiten in de gymzaal. Wij bieden de volgende opvangmogelijkheden:

Dagopvang 0-4 jaar: Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 0-4 jaar. Er is ruimte voor 12 kinderen met 3 leidsters.
Openingstijden: 7:30-18:00 uur. Verlengen in tijd, in overleg mogelijk.
Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.

Peuteropvang 2-4 jaar, (onderdeel van het KDV): De peuteropvang is te vergelijken met de peuterspeelzaal. We bieden alleen de ochtenden (aansluitend op schooltijden) aan, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang zal ook gewerkt worden aan V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken en Peuterplein. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 15 kinderen met 2 leidsters.
Openingstijden: 8:30-12:00 uur. Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.
Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.          

Voorschoolse opvang/Buitenschoolse opvang “de Zonnebloem” 4-13 jaar, ook hele dagen opvang tijdens de schoolvakanties: Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrije tijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn. Er is ruimte op de locatie voor 20 kinderen met 2 leidsters.                                       Openingstijden: 7.30-8.30 uur en 15:00-18:00 uur. Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.
Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.

Hebt u interesse in onze opvang, dan kunt u via een inschrijfformulier uw kind(eren) aanmelden. Deze is te verkrijgen bij één van onze Pedagogisch Medewerkers

CONTACTGEGEVENS:
website: www.dekindertuin.nl
Telefoonnummer: 06-28562140
e-mail: g.schaap@dekindertuin.nl   

Postadres: De Stroekeld 2, 7462 ZB Rijssen    

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten