Omdat je van waarde bent!

Het bestuur

 
Het bevoegd gezag. Dit is een wat ouderwets aandoende wettelijke term die aangeeft wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat er op school gebeurt. Onze school is èèn van de zeven scholen van de vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Rijssen. De vereniging bestaat al langer dan 100 jaar en is indertijd opgericht door ouders die protestants christelijk onderwijs voor hun kinderen wensten. Dat willen de huidige leden van de vereniging nog steeds en daarom hebben ze een bestuur gekozen dat namens hen toezicht houdt op de ontwikkeling van de scholen.
 
Wat het bestuur met die ontwikkeling wil bereiken geeft ze eens in de vier jaar weer in een plan. Dit wordt het strategisch beleidsplan genoemd.  Dit plan is via de website van de vereniging te lezen, zie hiervoor www.pcporijssen.nl. Vanuit dat strategisch beleidsplan en de uitwerkingen hiervan heeft het bestuur de dagelijkse leiding van de vereniging opgedragen aan de directeur bestuurder. Deze geeft leiding aan de personeelsleden van het verenigingskantoor en aan de schooldirecteuren. Het bestuur houdt toezicht op de directeur-bestuurder en spreekt deze aan op gemaakte afspraken (management statuut) en de directeur-bestuurder doet dit op dezelfde manier met de schooldirecteuren.
 
Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij: christelijke identiteit, onderwijs, resultaten, personeel, financiën en beheer van gebouwen. Alle inspanningen zij daarbij gericht op de opdracht waaraan dagelijks door de personeelsleden handen en voeten wordt gegeven: christelijk onderwijs van een bovengemiddelde kwaliteit voor de kinderen van Rijssen.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten