Omdat je van waarde bent!

Kwaliteit

 
Onze school biedt goede onderwijskwaliteit door:

  • Telkens weer onze visie en doelen levendig te houden en zo nodig bij te stellen;
  • Een goede registratie van de vorderingen van de kinderen (LVS);
  • Scholing van leerkrachten;
  • Gebruik van moderne en verantwoorde methoden;
  • Werken in een vertrouwde, veilige omgeving.

Wat ons voor ogen staat is:
Uw kind goed onderwijs geven, waarbij het zich thuis voelt en vertrouwen krijgt in de mensen om zich heen;
Uw kind de gelegenheid geven in die sfeer van vertrouwen te leren en te werken, zodat het goed voorbereid is op de dingen die in de maatschappij gevraagd worden.
 
Sfeer en klimaat
We vragen van leerkrachten en leerlingen aandacht en respect ook vanuit onze identiteit. Een goede omgang met elkaar is erg belangrijk. Onze school wil een veilige plaats zijn, waar het kind zich thuis voelt en waarin, naast de nodige ontspanning, hard wordt gewerkt. We proberen de leerlingen zelfvertrouwen bij te brengen. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie in de manier waarop hij of zij omgaat met de leerlingen, ouders en collega’s. Ieder mag zichzelf zijn, er wordt rekening gehouden met het individu, maar met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren.
 
Tijdens het laatste inspectiebezoek van 30-01-2017 was de inspecteur erg tevreden over de geleverde kwaliteit. Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u het gehele rapport bekijken. We scoorden goed op het kwaliteitsaspect: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de leerlingpopulatie mag worden verwacht.
 
Meer informatie over de kwaliteitszorg op school is o.a. te vinden in het schoolplan 2015 – 2019 onder het kopje documenten en in de schoolgids 2018-2019 onder hoofdstuk 3

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten