Omdat je van waarde bent!

Kangoeroegroep


Op de Johan Frisoschool wordt gewerkt met een kangoeroegroep. 
In deze groep komen meer-  en hoogbegaafde leerlingen uit verschillende groepen (5 t/m 8)  gedurende 1 lesuur per week samen.  Het is de bedoeling dat in de plusgroep de klemtoon wordt gelegd op de volgende 3 doelstellingen: 
-Het contact met ontwikkelingsgelijken ter bevordering van het sociaal-emotionele welbevinden.
- Het verbeteren van de werkhouding .
- Het optimaliseren van de leer- en studievaardigheden. 
Vanuit dit oogpunt wordt er in de plusgroep vaak thematisch of projectmatig gewerkt en worden hierin de verschillende leergebieden geïntegreerd. 

De inbreng van de begeleider is noodzakelijk, zowel voor het geven van instructies, het bijsturen van de werkhouding als voor het begeleiden en evalueren van processen. 
De opdrachten komen  uit de ‘Kant en klaar Plus’ map, speciaal gemaakt voor deelname in de kangoeroegroep. 

Na deelname aan de kangoeroegroep kunnen deze leerlingen zelfstandig, tijdens het werken aan de takenkaart, aan het werk met de opdrachten die zijn opgegeven. De leerlingen die hieraan meedoen moeten op verschillende gebieden A+ scoren. Samen met de leerkracht wordt overlegd of een leerling hieraan deelneemt. Elke woensdag van 09.15 tot 10.15 uur krijgen de leerlingen les van meester Post.
Samen met de leerlingen wordt geëvalueerd over het gemaakte werk.
De leerlingen mogen na elk onderwerp een presentatie geven in de groep. 

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten