Omdat je van waarde bent!

School en onderwijs

 
Op de school werken 15 enthousiaste leerkrachten.
Zij worden ondersteund door 1interne begeleider (IB-er), en 3 onderwijsassistenten.
De Johan Frisoschool is een protestants christelijke basisschool: onderwijs met als basis de Bijbel, het Woord van God. Dat is ook de grondslag van de schoolvereniging: ‘De vereniging aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor haar handelen de bijbel als Gods Woord, opgevat overeenkomstig de belijdenisgeschriften aanvaard op de Synode van Dordrecht in 1618/1619’. We vertellen uit de Bijbel en brengen de kinderen andere Bijbelkennis bij, Christelijke feesten krijgen bijzondere aandacht; psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen worden geleerd. Elke schooltijd wordt begonnen en afgesloten met gebed. Met alle ouders die voor het eerst een kind op school aanmelden, wordt in het kennismakingsgesprek ingegaan op de betekenis van het feit dat we een christelijke school zijn. Er wordt van ouders die hun kind(eren) naar onze school sturen, verwacht dat zij de identiteitsbeginseleen onderschrijven of in ieder geval respecteren.

Zo werken we op school met elkaar en met de kinderen in afhankelijkheid van God. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van methodes, de taal die wordt gesproken en de sfeer die er op school heerst.
De vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs wordt gevormd door leden die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen.
 
We vinden het erg belangrijk dat we samen op één lijn zitten als het gaat om het creëren van een goed pedagogisch klimaat en het geven van kwalitatief goed onderwijs. Gezamenlijke afspraken en duidelijke doorgaande (leer)lijnen zijn belangrijke voorwaarden.
Op deze manier willen we optimale veiligheid bieden, zodat de talenten en mogelijkheden die elk kid al vanaf zijn of haar geboorte in zich heeft tot volle bloei kunnen komen. Kenmerkend voor onze school is vooral dat we voor kinderen, ouders, maar ook leerkrachten een school willen zijn waar iedereen zich gekend en gezien voelt ! We werken met elkaar om kwaliteit en een goede sfeer te waarborgen.
 
Onze slogan is: ‘Omdat je van waarde bent !’ Een slogan door leerlingen bedacht.
Het geeft aan dat de kinderen die aan de zorg van de school zijn toevertrouwd héél waardevol zijn, zodat wij ze met de best mogelijke zorg moeten omringen. Dat is dan ook onze ambitie. Ervoor zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt op school en dat ieder kind onderwijs krijgt, afgestemd op zijn of haar eigen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen.
 
Als motto gaan we in deze schoolplanperiode voor:
Samen sterk, samen vooruit
Daarbij blijft vaststaan dat:

  • Ieder kind uniek is, een ‘parel in Gods hand’;
  • We inspelen op verschillen tussen kinderen;
  • Kinderen ruimte krijgen om zelf initiatieven te nemen;
  • Kinderen zelf mogen ontdekken en leren;
  • We zelfvertrouwen van kinderen ontwikkelen en versterken;
  • We het samen doen, dan lukt het!

‘Wat een kind zelf kan, is de moeite waard!’

Perfect? Nee, bij lange na niet, maar we werken er elke dag hard aan. Voor wie ? Kinderen, leerkrachten en ouders werken met elkaar om kwaliteit en een goede sfeer te waarborgen. Opmerkingen en reacties hoe het beter kan zijn: altijd welkom en worden serieus genomen.
 
Voor meer informatie over onze school en het onderwijs verwijzen we u naar de schoolgids. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen. We staat u graag te woord.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten