Omdat je van waarde bent!

Wat doet de TSO?


Op dagen dat uw kind ‘s morgens en ‘s middags naar school gaat, kunt u gebruik maken van de TSO (Tussen Schoolse Opvang). Van 12.00 tot 13.00 uur wordt uw kind dan opgevangen door TSO-medewerkers (vrijwilligers) die met de kinderen eten en (buiten) spelen.  De TSO vindt plaats op het leerplein van de middenbouw of in de computerkuil.

We vinden het belangrijk dat kinderen eerst rustig samen kunnen eten. We verwachten dat elk kind brood mee heeft. Drinken bij het eten (melk, thee of (warm) water voor zelf meegenomen cup a soup) wordt door de TSO verzorgd. Na het eten mogen de kinderen bij slecht weer in het lokaal blijven om bv. een spelletje te doen en te tekenen. Bij droog weer gaan ze lekker naar buiten om te spelen op het plein.

Om 13.00 uur nemen de leerkrachten die pleinwacht hebben de taak van de TSO-medewerkers over en houden zij zicht op de kinderen die overblijven.
Kinderen van groep 1 en 2 worden om 13.10 uur door de TSO-medewerkers weer naar hun eigen lokaal gebracht.
                                                                                 

Wat zijn de afspraken?

Kinderen nemen zelf brood mee in een broodtrommel voorzien van hun naam (en liefst ook de groep).
De broodtrommels worden ‘s ochtends door het kind of de ouder(s) in de TSO-koelkast geplaatst die op het leerplein van de bovenbouw staat.
Eten dat overblijft, gaat in de broodtrommel mee terug naar huis, zodat ouders kunnen zien hoeveel hun kind gegeten heeft.
Tijdens het eten blijven we aan tafel en eten we netjes en rustig.
Regels die in de klas gelden, gelden ook bij de TSO. Dus: We zijn rustig in de gang en in de klas; we denken aan ons taalgebruik; we houden het netjes; iedereen is anders, dus pesten we niet.
Tijdens de TSO blijven we in het lokaal of op het plein. Kinderen lopen niet door de gangen/de school zonder toezicht.  

Contact

Als u gebruik wilt maken van de TSO, dient u een contract af te sluiten met PCPO Rijssen. Contractformulieren kunt u op onze site vinden. Als u een contract hebt ingevuld; kunt u deze inleveren op school. Onze TSO-coördinator (Ineke Pijffers) zet uw kind dan op de lijst van de TSO voor de dagen waarop u hem/haar aanmeldt.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de TSO; dan kunt u dit tot 48 uur van te voren per e-mail (tso@jfschool.nl) laten weten aan onze TSO-coördinator.

Is uw kind ziek of wilt u uw kind om een andere reden afmelden voor de TSO, dan kunt u dit ook doen per e-mail (tso@jfschool.nl).

Tarievenlijst en aanmeldingsformulier vindt u onder het kopje 'formulieren en documenten'.

Contact gegevens

Voor eventuele vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag meer informatie over de Johan Frisoschool? Neem gerust contact met ons op:

Johan Frisoschool Rijssen
  • Joh. Vermeerstraat 8
  • 7462 BN Rijssen

Bekijk onze foto's

van de bijzondere momenten